top of page
BloodHunt_Cover
BloodHunt_05
BloodHunt_03
BloodHunt_04
BloodHunt_02
BloodHunt_01

吸血鬼之避世—血猎

《吸血鬼之避世—血猎》(英语:Vampire: The Masquerade – Bloodhunt,台湾译作“吸血鬼之恶夜猎杀-血猎”)是由Sharkmob开发和发行的免费大逃杀游戏。游戏改编自桌上游戏《吸血鬼之避世潜藏》(《黑暗世界》系列的一部分)。Microsoft Windows的抢先体验版早于2021年9月7日发行,正式版本于2022年4月27日上线。

开发商    Sharkmob
发行商    Sharkmob

bottom of page